BẠN NHẬN ĐƯỢC GÌ SAU KHÓA HỌC ?

1. Học viên được cải thiện các kiến thức và kỹ năng quản trị tài chính cao cấp cho nhà Quản trị tài chính;

2. Học viên trải nghiệm với các tình huống áp dụng kỹ năng của một CFO;

3. Học viên trao đổi với các đồng nghiệp và giảng viên có kinh nghiệm lâu năm trong quản trị tài chính;

4. Học viên mở rộng cơ hội trở thành Chuyên gia Tài chính, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng tại các doanh nghiệp.

Giảng viên: Chuyên gia là Giám đốc Tài chính, Chuyên gia Kiểm toán, Chuyên gia tư vấn có trên 10 năm kinh nghiệm.

Phương pháp giảng dạy: Qua các case study và tình huống thực tiễn, trao đổi kinh nghiệm và có các công cụ thực hành trực tiếp trên file excel và phần mềm kế toán và ERP.

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CFO) – THAY ĐỔI VẬN MỆNH NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN
Giám đốc Tài chính (CFO) luôn là mơ ước đối với những người làm công tác Kế toán – Tài chính tại Việt Nam. Từ lâu, người làm Kế toán Việt Nam đã chịu ảnh hưởng của những công việc ghi chép thủ công, hoặc phần mềm kế toán hỗ trợ ghi chép và thống kê dạng đơn giản. Do đó công việc Kế toán trở nên cứng nhắc với “đầu đội chính sách, vai mang chứng từ, mỗi bước chân đi là một bút toán”. Do đó có ít giá trị trong công tác điều hành, nghề Kế toán thường được trả lương thấp và ít có cơ hội thăng tiến.
Với những chuyên gia hàng đầu có kinh nghiệm trên 10 năm trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán – Kiểm toán – Kiểm soát nội bộ,Viện Quản trị Tài chính AFC giới thiệu chương trình đào tạo Giám đốc Tài chính (CFO) – “Thay đổi vận mệnh người làm Kế toán”.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Image
MODULE 1:
CHÂN DUNG MỘT GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH - CFO (2 BUỔI)

  Mục Tiêu:
 • Giúp học viên xây dựng kỹ năng làm việc và định hướng nghề nghiệp để trở thành một CFO đẳng cấp trong tương lai.
  Nội Dung
 • CASESTUDY 1.1: Giám đốc tài chính theo chuẩn quốc tế
 • CASESTUDY 1.2: Định hướng nghề nghiệp vững chắc cho CFO tương lai
  Bài kiểm tra Module 1:

 • Tự đánh giá xây dựng năng lực và kế hoạch cá nhân để trở thành một giám đốc tài chính CFO tương lai.
Image
MODULE 2:
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (6 BUỔI)
  Mục Tiêu
 • Giúp học viên nắm vững những kỹ năng phân tích tình hình tài chính bao gồm việc đánh giá khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, hiệu quả sử dụng tài sản phục vụ công tác điều hành doanh nghiệp.
  Nội Dung:
 • CASESTUDY2.1: Mô phỏng các kỹ thuật phân tích kinh doanh và tài chính
 • CASESTUDY 2.2: Kỹ năng kiểm tra các báo cáo tài chính của doanh nghiệp
 • CASESTUDY 2.3: Phân tích tài chính của doanh nghiệp sản xuất – thương mại
 • CASESTUDY 2.4: Xây dựng hệ thống biểu mẫu phân tích tài chính phục vụ điều hành doanh nghiệp
  Bài kiểm tra Module 2
 • Tự đánh giá, phân tích và trình bày thông tin tài chính một doanh nghiệp sản xuất - thương mại.
Image
MODULE 3:
QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN (6 BUỔI)
  Mục Tiêu:
 • Giúp học viên nắm được cơ cấu các dòng tiền trong doanh nghiệp sản xuất- thương mại, đặc điểm của các dòng tiền và kỹ năng lập kế hoạch – quản trị các dòng tiền, từ đó học viên làm chủ được hệ thống dòng tiền trong doanh nghiệp.
  Nội Dung
 • CASESTUDY 3.1: Dòng tiền (cash flows) trong hệ thống quản trị tài chính doanh nghiệp
 • CASESTUDY 3.2: Thực hành Quản trị các dòng tiền
 • CASESTUDY 3.3: Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • CASESTUDY 3.4: Dự toán tiền mặt, kế hoạch và điều hành dòng tiền
  Bài kiểm tra Module 3:
 • Tự lập kế hoạch và điều hành dòng tiền trong doanh nghiệp sản xuất và thương mại.
Image
MODULE 4:
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DỰ ÁN (6 BUỔI)
  Mục Tiêu:
 • Giúp học viên tự xây dựng và đánh giá được các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp trong các trường hợp đầu tư đổi mới công nghệ, thay thế tài sản, mở rộng các chi nhánh, xây dựng nhà máy, dây truyền sản xuất sản phẩm mới. Học viên tự xây dựng, thẩm định và quản trị thành công các dự án đầu tư của Doanh nghiệp.
  Nội Dung
 • CASESTUDY 4.1: Quản trị dự án đầu tư
 • CASESTUDY 4.2: Thẩm định tài chính dự án đầu tư
 • CASESTUDY 4.3: Thẩm định tài chính dự án đầu tư – Phân tích kỹ thuật 1
 • CASESTUDY 4.4: Thẩm định tài chính dự án đầu tư – Phân tích kỹ thuật 2
 • CASESTUDY 4.5: Quản trị dự án đầu tư: Phân tích kỹ thuật và quyết toán dự án
  Bài kiểm tra Module 4
 • Thẩm định dự án đầu tư dây truyền sản xuất của một doanh nghiệp.
Image
MODULE 5:
KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH (8 BUỔI)
  Mục Tiêu
 • Giúp học viên có các kỹ năng lập kế hoạch tài chính, bao gồm việc tổ chức quy trình lập kế hoạch tài chính theo chuẩn Quốc tế, lập kế hoạch doanh thu – chi phí – lợi nhuận, kế hoạch tồn kho cân đối dòng tiền của doanh nghiệp.
  Nội Dung
 • CASESTUDY 5.1: Lập kế hoạch tồn kho và dự trữ
 • CASESTUDY 5.2: Lập kế hoạch bán hàng và quản lý công nợ
 • CASESTUDY 5.3: Lập kế hoạch chi phí và tối ưu hóa chi phí
 • CASESTUDY 5.4: Cân đối tài chính và Quản trị huy động – sử dụng vốn
 • CASESTUDY 5.5: Dự báo tài chính Doanh nghiệp
  Bài kiểm tra Module 5:
 • Lập kế hoạch tài chính – dòng tiền cho một doanh nghiệp sản xuất – thương mại.
Image
MODULE 6:
RA QUYẾT ĐỊNH VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (4 BUỔI)
  Mục Tiêu:
 • Xác định chi phí tồn kho và giá vốn hàng tồn kho
 • Giúp học viên nắm được cấu trúc thông tin tài chính điển hình trong một doanh nghiệp, các loại quyết định liên quan đến tài chính từ đó tăng cường việc kiểm tra và giám sát hoạt động tài chính trên cơ sở các rủi ro tài chính của Doanh nghiệp.
  Nội Dung:
 • CASESTUDY 6.1: Các loại quyết định tài chính trong một doanh nghiệp
 • CASESTUDY 6.2: Các loại rủi ro tài chính của một doanh nghiệp
  Bài kiểm tra Module 6:
 • Xây dựng quy chế quản lý tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ cho doanh nghiệp sản xuất – thương mại.
Image
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
• Nhà Quản lý tài chính mong muốn trở thành nhà Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp
• Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư mong muốn phát triển nghề nghiệp, trở thành Giám đốc tài chính tương lai
• Những người tốt nghiệp chuyên ngành tài chính – kế toán kiểm toán có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính.
Image
THỜI GIAN
32 buổi học
Học Thứ 7 & Chủ Nhật
Image
ĐỊA ĐIỂM
Tầng 1, Tòa nhà NO6B1,
Phố Thành Thái,
Cầu Giấy, Hà Nội
Image
HỌC PHÍ
20.000.000 vnđ
giảm 20% đăng ký
trước 10/9/2017
CHUYÊN GIA GIẢNG DẠY
Image
PGS.TS.ĐẶNG ĐỨC SƠN
- Phó trưởng khoa Tài chính – Ngân hàng
- Trưởng bộ môn Kế toán – Kiểm toán tại Trường Đại học Kinh Tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
- Tiến sĩ tại Trường Đại học Glamorgan, Wales, UK năm 2007.
- Kinh nghiệm nhiều năm là giảng viên giảng dạy chuyên ngành Tài chính, Kế toán tại các trường đại học tài chính- kinh tế danh giá tại Hà Nội và các trường đại học nước ngoài liên kết tại Việt Nam.
- Đồng thời là chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành, Kiểm toán thu nhập cho các công ty đang kinh doanh tại Việt Nam.
Image
CHUYÊN GIA NGÔ MINH ANH
- Hiện Ms. Minh Anh đang giữ chức vụ Giám đốc công ty dịch vụ tư vấn MCG MANAGEMENT CONSULTING. Trước đó Ms. Minh Anh đã từng là Giám đốc bộ phận chiến lược kinh doanh dâu khí PSL
- Ms. Minh Anh là Thạc sỹ về Quản trị và là thành viên của ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)
- Ms. Minh Anh đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy khóa học về Tài chính, Kế toán - Kiểm toán cho nhiều hãng kiểm toán cà các công ty đào tạo danh tiếng.
Image
PGS.TS. NGUYỄN VĂN ĐỊNH
- Nghiên cứu sau Tiến sĩ (Fulbrighter) tại Trường kinh doanh McCombs - Đại học Texas - Austin, Bang Texas, Hoa Kỳ năm 2003.
- Nhiều năm là Giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, Phó chủ nhiệm khoa Tài chính – Ngân hàng tại ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội; Trưởng bộ môn Tài chính Kế toán tại Viện Quản trị kinh doanh - ĐH Kinh tế Quốc dân, với vai trò giảng dạy chuyên sâu, hướng dẫn khoa học các học viên cao học, nghiên cứu sinh tiến sĩ.
- Tham gia tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ, các tổ chức tài chính, các địa phương về tài chính và ngân sách.
CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC TIỄN CFO K21 - K23
Image
Image
Image
Image
Viện quản trị Tài chính AFC
Hàng đầu về đào tạo Quản trị và Tài chính chuyên nghiệp
Chương trình đào tạo chuyên gia cao cấp "Giám đốc Tài chính - CFO" được thiết kế đặc biệt với mong muốn cùng các giảng viên và học viên tạo lập một nền tảng kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp cho một thế hệ CFO Việt Nam sánh vai với các đồng nghiệp Quốc tế.
Viện Quản trị Tài chính AFC đã triển khai:
- 23 khóa CFO
- 2500 học viên
- Trên 60% học viên là Giám đốc doanh nghiệp.
BÁO CHÍ NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI
Image
Image
Nằm trong số các công ty đào tạo trong lĩnh vực tài chính, AFC Việt Nam mà tiên phong là Viện Quản trị Tài chính AFC là một trong số ít các đơn vị đào tạo phát triển theo định hướng chuyên nghiệp hoá hoạt động đào tạo chuyên ngành tài chính. Viện Quản trị Tài chính AFC là nơi hội tụ của các chuyên gia đào tạo đem đến cho người học chất lượng dịch vụ đào tạo cao với chi phí hợp lý.
Image
Image
Để phát triển trong nghề nghiệp kế toán – tài chính, người làm kế toán cần có rất nhiều kỹ năng. Trong đó những kỹ năng cần thiết đó là phân tích số liệu hiệu quả, biết cách quản trị các dòng tiền, các hoạt động tài chính và đầu tư và trình bày các báo cáo quản trị theo cách chuyên nghiệp nhất. Đây là hướng đi tiên phong mang tính đột phá của AFC Vietnam nhằm khắc phục các điểm yếu cố hữu của những người làm kế toán ở Việt Nam.
Image
Image
Trước tình hình các chương trình đào tạo CFO hiện nay đang tồn tại nhiều bất cập, Viện Quản trị Tài chính AFC (thuộc AFC Vietnam) đã đưa ra tiêu chuẩn riêng nhằm định vị cho các chương trình đào tạo CFO của mình.
CHIA SẺ HỌC VIÊN
Image
Chị Nguyễn Thị Minh Tâm – Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VP Bank
"Tham gia khóa học CFO K22, mình hoàn toàn thấy hữu ích bởi qua chương trình đào tạo, giúp mình nhạy bén hơn trong việc phân tích để có thể nhìn thấy tình hình Tài chính cũng như triển vọng Tài chính của các Doanh nghiệp"
Image
Anh Vũ Hùng Sơn – Phó Vụ trưởng Văn phòng Bộ Công Thương
"Không chỉ ấn tượng bởi khung chương trình đào tạo khác biệt, tập trung vào tính thực hành mà môi trường networking tại Viện Quản trị Tài chính AFC giúp mình có thêm cơ hội gặp cộng đồng những người làm cùng lĩnh vực chuyên môn"
Image
Chị Nguyễn Thị Ngát – Kế toán trưởng công ty CP Kim Giang
"Là một Kế toán trưởng, gặp rất nhiều khó khăn trong nghề nghiệp cũng như thiếu kinh nghiệm, kỹ năng thực tế, nhưng chính sự kiên trì và đam mê nghề nghiệp giúp mình vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Đến học tại Viện Quản trị Tài chính giúp mình như tiếp thêm sức mạnh để ước mơ nghề nghiệp trở thành một Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp được hiện thực hóa "
CÁC ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà N06B1, Phố Thành Thái,
Cầu Giấy, Hà Nội
Tư Vấn Tuyển Sinh: Admin
Hotline:
Email:
Tel: